Aug. 15th, 2009

mirrorshard: A photograph of the sea off Mull, with the word "Hiraeth" (Hiraeth)
Byddaf yr hen iaith parhau!

Rwy'n gobeithio sefyll arholiadau beirddol y Gorsedd ymhen pum mlynedd. Trwy'r amser, rwy'n teimlo tipyn yn drafferthu pan rwy'n weld pobl yn galw ei hun feirdd heb adnabyddiad y cymdeithas traddodiadol, ond nid ydw i'n gwrthdystio; mae "bardd" yn deitl fel "shaman". Mae'n perthyn i'r diwylliant - i'r cymdeithas - penodol, ond dydi o ddim yn deitl fach fel "dug" neu "tywysog". Os nid ydych yn gall waith y fardd, does ddim ots eich galw felly; ac os ydych chi'n gwneud waith y fardd, does ddim ots beth yr ydych yn eich galw.

Page Summary

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags