mirrorshard: A photograph of the sea off Mull, with the word "Hiraeth" (Hiraeth)
[personal profile] mirrorshard
Byddaf yr hen iaith parhau!

Rwy'n gobeithio sefyll arholiadau beirddol y Gorsedd ymhen pum mlynedd. Trwy'r amser, rwy'n teimlo tipyn yn drafferthu pan rwy'n weld pobl yn galw ei hun feirdd heb adnabyddiad y cymdeithas traddodiadol, ond nid ydw i'n gwrthdystio; mae "bardd" yn deitl fel "shaman". Mae'n perthyn i'r diwylliant - i'r cymdeithas - penodol, ond dydi o ddim yn deitl fach fel "dug" neu "tywysog". Os nid ydych yn gall waith y fardd, does ddim ots eich galw felly; ac os ydych chi'n gwneud waith y fardd, does ddim ots beth yr ydych yn eich galw.

Date: 2009-08-14 11:43 pm (UTC)
From: [identity profile] mirabehn.livejournal.com
Rwy'n dy garu di, fy nghariad.

(And one day I hope I shall be able to understand what you have written above. :-))

Date: 2009-08-14 11:45 pm (UTC)
From: [identity profile] mirrorshard.livejournal.com
Byddi di :) Which means, you will!

Date: 2009-08-15 08:42 am (UTC)
ext_15802: (Default)
From: [identity profile] megamole.livejournal.com
I think I'll borrow [livejournal.com profile] caerleon to translate...

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags